Historik

Colgrips historia började för mer än 50 år sedan med Carl-Axel Gross – tandläkaren som kunde ha kallat sig handläkare. Efter arbetsdagens slut på tandläkarpraktiken upplevde Carl-Axel Gross problem i hand, arm, axlar, rygg samt huvudvärk. Problem som blev värre över tid. Detta till följd av spännings- problem vilket många som arbetar med precision känner igen sig i. Han utvecklade då grepp som förstorade instrumenten och gjorde att handen slappnade av. Besvären försvann.

Och precisionen inte bara bibehölls utan förbättrades. Colgrip Hylssystem startade här. Tandläkare Carl-Axel Gross insåg som pionjär behovet av att kunna arbeta avslappnat med bibehållen precision. Kriteriet var ett ergonomiskt riktigt system, steriliserbart, arbetsfunktionellt, färgkodat och hållbart. Dina favoritinstrument med överlägset grepp!

Användingsområdet har vuxit under årens lopp. Colgrip grepp används idag inte enbart av tandvårds teamet, (tandläkare, hygienister, sköterskor och tekniker), utan även av t ex fotvårdare, grafiska branschen, reumatiker och inom övrig patientvård. Colgrip upplevs även ha vibrationsdämpande effekter som underlättar för användaren av såväl tandläkar/tekniker- borrar såväl som industri-borrar och trycklufts verktyg inom
tyngre industri.